Ендоскопии

Ендоскопията е метод в медицината, разработен за наблюдаване на вътрешни кухини на тялото.
Извършва се чрез въвеждане на малка камера през естествени отвори. Тя е минимално инвазивна
диагностична процедура, често позволяваща избягването на хирургични интервенции.
Ендоскопските методи за изследване се ползват както за диагностика, така и за лечение на различни патологии. Съвременната ендоскопия играе важна роля в ранната диагностика на редица заболявания. Много често ендоскопията позволява съчетаването на наблюдението с биопсия от патологични лезии. Позволява неинвазивно (нехирургично) отстраняване на малки полипи и чужди тела.
В клиники „Добро Хрумване!“ предлагаме широк набор от ендоскопски процедури, като гастроскопия (обследване на вътрешността на стомаха, съчетана с подробна обсервация на
хранопровод и началото на тънки черва) , трахеоскопия (оглед на трахеята) , колоноскопия (изследване на ректума и дебелото черво за патологии, след специфична подготовка на пациента) , риноскопия (нормо и ретроградна), цистоскопия (за диагностика на пикочни полипи, лезии на кървене, уролити и т.н..) и др. Услугата се предлага както за пациенти на клиниките, така и за реферирани от колеги случаи.
Важно е стопаните да знаят, че ендоскопска диагностика се извършва след консултация със специалистите ни в областта, като при реферирани пациенти, комуникацията относно случая се извършва основно с рефериралия го колега.
Ендоскопистите в клиниките ни имат опит в областта и на драго сърце биха извършили допълнителни индивидуални консултации.

За въпроси и записване на пациенти търсете:
д-р Надежда Цурева
д-р Н.Цурева се е обучавала и е участвала в поредица от курсове в областта на ендоскопията под ръководството на Български, Румънски, Руски и Португалски специалисти. През март 2017 година е провела стаж в Букурещкия референтен ендоскопски център.
д-р Весела Еленкова