Колко добре вижда моето животинче?

Нерядко се налага стопаните да си зададат въпроса колко добре всъщност вижда любимецът им и започва ли да се уврежда зрението му? Вече има начин за точна проверка.

Знаем, че най-важно за зрението е състоянието на ретината и зрителния нерв. Доколко добре те функционират проверява ново изследване без стрес и без анестезия за четириногия пациент в рамките на едва 60 секунди!


Този диагностичен метод помага и за ранна и навременна диагностика на развиващи се тежки зрителни нарушения и съответно за своевременното им предотвратяване чрез незабавна интервенция.


При пациенти с катаракта („перде“) на окото преди предприемане на оперативно или неоперативно лечение е ключово важно да се знае дали имаме и допълнителен проблем – и тук този нов метод е безценен помощник.Изследването е с огромно значение и при синдрома на внезапната слепота, дегенерацията или отлепването на ретината, възпалението на очния нерв и други нередки и с огромно негативно въздействие върху живота на другарчето ни заболявания.

В „Добро хрумване!“ – Борово благодарение на най-съвременната апаратура в ръцете на опитния ни екип изпълняваме теста с максимална прецизност, като при нужда включваме и офталмоскопия, оцветяване на роговицата, ехография на окото, измерване на очното налягане и всичко друго, необходимо за пълна очна диагностика.


Тазобедрена и лакътна дисплазия

Експертна оценка на тазобедрени и лакътни стави за наличие/отсъствие и степен на дисплазия, с издаване на сертификат

Тазобедрената и лакътна дисплазия са често срещани заболявания на опорно-ставния апарат при животните, с унаследяем характер. Развитието и степента на заболяванията зависят както от генетични фактори, така и от условията, в които се отглеждат животните. От тези заболявания могат да страдат всички породи и типове конституции кучета, като по-голяма предразположеност демонстрират едрите и гигантски индивиди. Някои породи показват още по-голяма предразположеност, като сред тях са лабрадор ретривър, голдън ретривър, немско овчарско куче, кане корсо и др.

Заболяванията се характеризират с недобро съчленяване /ставна инконгруентност/ на отделните компоненти на лакътните и тазобедрени стави, което води до тяхната „хлабавост”. Това от своя страна е причина за променена биомеханика, т.е. нарушено фукциониране на ставите и последващо развитие на дегенеративни промени, в лицето на артроза.

Клиничните симптоми на диспластичните заболявания включват нежелание за физическа активност или лесно отказване от такава след леко натоварване, куцота, трудно раздвижване след почивка, специфична походка, болеви синдром при влажни студени метеорологични условия и понижаване на общия стандарт на живот като краен резултат.

Началните признаци на дисплазия могат да бъдат установени рентгенографски и клинично още в ранна възраст при кученцата. Съществува алгоритъм за скрининг и ранно откриване на промените, което позволява изпълнението на корективни хирургични техники, които да предотварят по-нататъшното развитие на диспластичните промени или поне да намалят степента им.

Важно е да се отбележи, че скрининговите рентгенографски изследания се извършват под седация /лека упойка/, тъй като за да се направи обективна оценка е необходимо пълно отпускане на мускулатурата /миорелаксация/.

Препоръчително е първичен скрининг на кученцата за тазобедрени стави да се извършва в диапазона 3 месеца и 2 седмици – 3 месеца и 3 седмици, като при гигантски породи този прозорец може да бъде удължен до 4 месечна възраст. При наличие на съмнение за проблем е препоръчително скринингът да се повтори около 5 ½-6 месечна възраст.

Първичен скрининг за лакътна дисплазия може да бъде извършен на 4 ½ месечна възраст, но поради необходимостта от прекомерен брой упоявания, първичният скрининг на лакътни стави, може да се комбинира с вторичния скрининг на тазобедрени стави на възраст 5 ½-6 месеца.

Окончателната оценка за състоянието на лакътни и тазобедрени стави, респективно наличие или отсътвие и степен на лакътна и тазобедрена дисплазия може да се извърши едва когато пациентът напълно е завършил телесното си развитие. За малките и средни породи това се случва приблизително на 12 месеца, а за едрите и гигантски около 18 месечна възраст.

При изпълнението на горепосочената оценка отново е необходимо леко упояване на пациента и изпълнение на специфични рентгенографски проекции за лакътните и тазобедрени стави.

На база горепосочените, експерт оценител отчита специфични параметри и характеристики на ставите и поставя финална оценка.

При този процес всяка тазобедрена и лакътна става получава отделна оценка, като накрая пациентът получава обща оценка за лакътните и съответно тазобедрени стави.

В световен мащаб съществуват различни системи за оценяване на тазобедрените стави при кучета. В Европа, съответно в България най-застъпената е системата за оценка на FCI /Federation Cynologique Internationale/.

При нея ставите се оценяват с буквен код в 5 степени (A,B,C,D,E), както следва:

  • стави тип А – отлични стави без диспластични изменения
  • стави тип B – „почти нормални” стави с минимални изменения
  • стави тип С – лека дисплазия
  • стави тип Д – средностепенна дисплазия
  • стави тип Е – тежка дисплазия

Всяка от степените може да се подраздели в две подстепени, а именно „1” и „2”.

В Европа често се използва и т. нар. Swiss system, която е точкова, като между точките получени по тази система и буквените оценки от системата на FCI съществува тясна корелация.

За оценка на лакътни стави, в България най-застъпена е системата на IEWG/International Elbow Working Group/, при която оценките са както следва:

  • 0 – отлични стави без измения
  • 1 – нискостепенна дисплазия
  • 2 – средностепенна дисплазия
  • 3 – тежка дисплазия

След изпълнение на процедурата и оценка на ставите, по желание на стопаните може да бъде издаден официален сертфикат за наличие/отсъствие и степен на диспалзия при тазобедрените и лакътни стави, който да послужи като обективен документ, отразяващ статуса на оценените стави.

Този сертификат е неделим компонент от съпровождащата медицинска документация на развъдните животни с родословие.

От изключителна важност е, всяко животно което ще бъде използвано за развъждане и създаване на поколение, да притежава обективна оценка за статуса на лакътните и тазобедрени стави, тъй като според международните препоръки, а често и според правилниците на отделните развъдни клубове, само животни с определен тип оценка могат да бъдат развъждани.

Развъждането на животни с лоши оценки е предпоставка за създаването на поколения с голям шанс за развитие на лакътна и тазобедрена дисплазия и влошаване на генетичния фонд на породата.

Ветеринарни клиники „Добро хрумване!” предлагат изпълнение на необходимите рентгенографски изследвания, с последваща експертна оценка на ставите от оценител, сертифицран към GRSK (Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren e.V) /Немска асоциация за рентгенографски контрол на генетични заболявания на ставно-опорния апарат /. Тазобедрените стави се оценяват по система FCI (А до Е), а лакътните по система IEWG (от 0 до 3).

Рентгенографските изследвания и издаване на сертификати се извършва в клон Изток (ул. Пиер Дегейтър 10Б). Важно е да записвате часове за консултация или оценка на телефон *3536 или 0896604887.

Ендоскопии

Ендоскопията е метод в медицината, разработен за наблюдаване на вътрешни кухини на тялото.
Извършва се чрез въвеждане на малка камера през естествени отвори. Тя е минимално инвазивна
диагностична процедура, често позволяваща избягването на хирургични интервенции.
Ендоскопските методи за изследване се ползват както за диагностика, така и за лечение на различни патологии. Съвременната ендоскопия играе важна роля в ранната диагностика на редица заболявания. Много често ендоскопията позволява съчетаването на наблюдението с биопсия от патологични лезии. Позволява неинвазивно (нехирургично) отстраняване на малки полипи и чужди тела.
В клиники „Добро Хрумване!“ предлагаме широк набор от ендоскопски процедури, като гастроскопия (обследване на вътрешността на стомаха, съчетана с подробна обсервация на
хранопровод и началото на тънки черва) , трахеоскопия (оглед на трахеята) , колоноскопия (изследване на ректума и дебелото черво за патологии, след специфична подготовка на пациента) , риноскопия (нормо и ретроградна), цистоскопия (за диагностика на пикочни полипи, лезии на кървене, уролити и т.н..) и др. Услугата се предлага както за пациенти на клиниките, така и за реферирани от колеги случаи.
Важно е стопаните да знаят, че ендоскопска диагностика се извършва след консултация със специалистите ни в областта, като при реферирани пациенти, комуникацията относно случая се извършва основно с рефериралия го колега.
Ендоскопистите в клиниките ни имат опит в областта и на драго сърце биха извършили допълнителни индивидуални консултации.

За въпроси и записване на пациенти търсете:
д-р Надежда Цурева
д-р Н.Цурева се е обучавала и е участвала в поредица от курсове в областта на ендоскопията под ръководството на Български, Румънски, Руски и Португалски специалисти. През март 2017 година е провела стаж в Букурещкия референтен ендоскопски център.
д-р Весела Еленкова

Измерване систолично кръвно налягане

Питаме д-р Вълчева, кардиопулмолог в клиники “Добро хрумване!”:

Проблем ли е и при животните високото кръвно?

Определено. Високото кръвно налягане е чест проблем при възрастните ни пациенти, особено котките. Цели 5 % от наглед здравите зрели или възрастни котки са с хипертония. Тя се дължи най-често на скрито или явно друго заболяване като проблем с щитовидната жлеза – една четвърт от котките с хипертиреоидизъм са с повишено кръвно налягане, като хронична бъбречна недостатъчност – 60% от котките с това заболяване са с хипертензия!, високо кръвно често установяваме и при сърдечен проблем като хипертрофичната кардиомиопатия, при болестта на Къшинг, диабет, чернодробни заболявания… Говорим за котки, но и при кучетата проблемът не е никак рядък.

Тоест ако животинчето ни е с някое от тези заболявания, трябва да проверим дали няма и високо кръвно, така ли?

Точно така. При това, ако го измерим и не е повишено на този етап, не трябва да забравяме за проблема – при тези пациенти трябва да се измерва на всеки 4 месеца, защото е много вероятно да се отключи по някое време.

Има ли и други случаи, при които задължително трябва да проверим налягането на любимеца ни?

Да, освен при вече доказани изброените по-рано заболявания, трябва задължително да бъде измерено налягането и при определени единични симптоми като разширени дълго време зеници, слабост, замаяност и загуба на равновесие, дезориентация, внезапна слепота.

Колко е опасно високото кръвно за живота и здравето на нашето приятелче?

Хипертонията в дългосрочен план поразява и тежко уврежда много органи: бързо възникват сериозни проблеми с очите като кръвоизливи и за съжаление често спонтанна слепота, със сърцето – стига се до хипертрофия и сърдечна недостатъчност, с мозъка – наблюдават се неврологични признаци, замаяност, когнитивни смущения, с бъбреците – отключва се проблем или се утежнява вече съществуващият…

Важно ли е да се бърза с измерването на кръвното или имаме време да почакаме?

Това е един от медицинските проблеми, при които възможно най-ранното установяване е от ключова важност, за  да може да се започне навреме терапия срещу хипертонията, още преди да се проявят клинично симптомите на пораженията.

Как и къде да разберем дали четирикрачкото ни е с високо кръвно и боли ли измерването?

Процедурата по измерване на систоличното кръвно налягане е напълно безболезнена. Извършва се с апаратура специално за животни във възможно най-спокойно и безстресово състояние, обикновено заедно със стопанина, в тихо помещение. Един от най-добрите методи е доплеровият. Правят се неколкократни измервания и се отчита средната стойност.

В клиника „Добро хрумване-Център“ изследваме с най-съвременна апаратура систоличното кръвно налягане, благодарение на което сме диагностицирали и съответно предпазили от тежки допълнителни увреждания огромен брой животинки.

Инвестиционно предложение

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

„ДОБРО ХРУМВАНЕ“ ООД,

гр.София, ж.к.Борово, ул.Подуево №10, вх.Б, партер

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ПРЕУСТРОЙСТВОНАВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКА,ОФИСИ 5 И 6 ИМАГАЗИН 9 ВЪВВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКАСЪССТАЦИОНАРИСКЛАД“,
гр.София, ул. „Подуево“ №10, вх.Б, партер, СО-район „Красно село“


Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Изготвен е инвестиционен проект в техническа фазаза преустройствоисмянанапредназначениетонаВетеринарнаклиника, Офиси 5 и 6 иМагазин 9 въвВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКАСЪССТАЦИОНАРИСКЛАД.

Ветеринарнатаклиника, Офиси 5 и 6 иМагазин 9 са самостоятелни обекти в сграда, която се намира в ПИ с идентификатор 68134.206.70.

Според характера си инвестиционното предложение не попада в приложното поле на приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ветеринарната клиника, офисите и магазинът, обект на преустройството, се намират на партерния етаж в жилищна сграда на ул. “Подуево”№10. Жилищната сграда е девететажна. Във ветеринарната клиника ще се извършват прегледи, диагностика, лечебна, профилактична дейност, хирургични операции за непродуктивни животни – домашни любимци, декоративни животни и др.Помещенията на Клиниката са организирани на принципа за входно фоайе -чакалня+приемна+ ветеринарни продукти на ниво ±0.00 и разполагане на работните, складови и обслужващи помещения на ниво +0.45м,. На к.+0.45м са проектирани: манипулационна, тоалетна за посетители, две помещения за ехографски изследвания, две предоперационн и две операционни, лабораторен кът, 2 стационара за котки, 1 за кучета, 1 тъмен и 1 инфекциозен; стая за персонала; склад с кътове за приемане и експедиция, персонал, офис и складиране, със санитарни помещения за персонала.Складът ще бъде за лекарства, добавки, консумативи и храни за животни. По-голяма част от помещенията са директно осветени и проветрени. За останалите е проектирана принудителна смукателна вентилация, като допълване на изградена вече такава със съществуващи въздуховоди, включени в ОВ шахта към стълбището на блока. Във вътрешните помещения пресен въздух ще постъпва през отваряеми крила в стъклените прегради към директните помещения и през решетки, монтирани над вратите. Във Ветеринарната клиника ще работят 10 д. на 2 смени. За работещите в клиниката е проектирана стая за персонала с общи гардеробчета за лично и работно облекло, кабина за преобличане и кът за почивка. За склада с двама работещи на две смени, също е предвиден кът за персонала.В стационарните помещения на клиниката могат да получат помощ като прегледи и лечебни процедури едновременно максимум 13 домашни любимци – 10 котки и 3 кучета. Стационарите са обзаведени с малки клетки за котки и кучета и 2 по-големи – за по-едри кучета. За работещите и придружителите са проектирани санитарни помещения, с отделна тоалетна за посетители и две бани с тоалетни за персонала. За домашните любимци е предвидено отделно помещение с вана за къпане.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

ЗП преустройство – Ветеринарна клиника – 298.53 м2

За осъществяване на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура достъпът до новата клиника ще се запази от улица „Подуево“. Не се предвиждат изкопи. Не се налага ползването на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Сградата, в която се предвижда преустройството, предмет на инвестиционното намерение попада в кв.288, м.бул. „България – Мотописта“, район „Красно село“, за която има действащ План за регулация.

За осъществяването на инвестиционното намерение е необходимо да бъде одобрен инвестиционен проект и да бъде издадено Разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Органът за разрешаване на инвестиционното предложение е Главния архитект на СО-район „Красно село”.

Не е необходимо издаване на съгласувателни и разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

Гр.София, Столична община – район „Красно село“, кв.288, м.бул. „България – Мотописта“, ПИ с идентификатор 68134.206.70.

За района има влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-50/20.03.2016г. на изпълнителния директор на АГКК.

Сградата, в която ще се извършва инвестиционното намерение е с идентификатор 68134.206.70.1 и включва самостоятелни обекти.

Площадката не се намира в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от дейността. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

В района има изградена обществена водопроводна мрежа. Инвестиционното намерение е за преустройство на съществуващи самостоятелни обекти в сграда, които са захранени с питейна вода и вода за противопожарни нужди. За новото предназначение на обектите не се налага промяна във водоснабдяването.

По време на строителството и по време на експлоатацията на преустроените помещения захранването с вода ще става от съществуващия уличен водопровод, посредством съществуващо сградно водопроводно отклонение.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и на експлоатацията няма да бъдат емитирани вещества в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството и на експлоатацията няма да се изпускат вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството ще се генерират обичайните строителни отпадъци, които ще се транспортират на съответните разтоварища със съответните направления. Наредбата за управление на отпадъците и за рециклиране на строителните материали не изисква разработване на План за управление на отпадъците за преустроявани обекти с РЗП под 700.0кв.м.

По време на експлоатацията на ветеринарната клиника ще се генерират някои видове отпадъцив т.ч. и опасни с кодове съгласно Приложение №1 на Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, а именно:

180202*отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции;

180207*цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;

Тези отпадъци подлежат на обезвреждане. За целта възложителят е сключил договор за транспортиране и третиране на отпадъците с лице, което има право да извършва тези дейности в съответствие със ЗУО.

До момента на приемане и извозване на опасните биологични отпадъци за последващо третиране и обезвреждане те ще се съхраняват в клиниката в специализиран контейнер и фризер.

По време на експлоатацията на ветеринарната клиника ще се генерират и битови отпадъци, които ще се съхраняват в предвидени контейнери за разделно събиране, подлежащи на извозване от общинските фирми за сметосъбиране.

9. Отпадъчни води:

В района има изградена обществена канализационна мрежа.

Сградата в която се намират преустрояваните самостоятелни обекти е отводнена чрез съществуваща сградна инсталация и сградно канализационо отклонение (СКО).

По време на строителството и по време на експлоатацията на преустроените помещения отпадните води ще се заустват в съществуващатасградна канализация и СКО.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Предвид характера на инвестиционното намерение – клиника за ветеринарно-медицинска дейност не се очаква на площадката да са налични опасни химични вещества, включени в Приложение №3 от ЗООС.